Rotstergaast
Tocht: 214(19)
Bezocht op: 23 april 2014
Provincie: Friesland

Rostergaast is eigenlijk een heel lange weg over de oude zandrug uit de IJstijd, zo’n 300.00 jaar geleden. Vissers in de Tjonger waren de eerste bewoners volgens het bord bij het kerkje. Hier staat ook de klokkenstoel met bijbehorende graven. Natuurlijk staat die hoog en droog. Nu is het buurtschap vooral agrarisch met boerderijen uit verschillende tijden. Boerderij De Tsjongerwâl sluit zich aan bij de oorsprong. Aan het einde van de lange weg is er een bocht met een rode telefooncel en een voetbaldoel in de club kleuren van Heerenveen.