Oldelamer
Tocht: 214(6)
Bezocht op: 23 april 2014
Provincie: Friesland

Het verschil tussen Olde- en Nijelamer is, dat de eerste een kerk heeft en de tweede een ophaalbrug. Beide hebben een buurthuis en heel veel ruimte. Naast boerderijen staan er twee heel kleurige huizen in dit dorp. De ene met veel rood, de andere met veel geel. De basisschool heet hier “De Lamer” en dat moet de beide Lamers wel verenigen. Het naastgelegen buurthuis ’t Griffioentje organiseert samen met de Fietsersbond een E-bikedag. Zo’n fiets gaat wel snel, maar echt fietsen is het niet. De boerderij op nummer 50 is nieuw en draagt terecht de naam “In de Leegte”.