Klazienaveen
Tocht: 212(10)
Bezocht op: 2 april 2014
Provincie: Drenthe

Langs de weg staat beeld samengesteld uit ijzeren onderdelen. Het gedenkt het eeuwfeest, maar dat was al in 1984. Het brede kanaal van Klazienaveen is in het centrum een breed plein geworden met winkels. Een groot bord kondigt een triatlon aan. Op de hoek staat een flat met de naam van Evert Tenapel. Dat is niet ter ere van de sportverslaggever, maar van zijn grootvader, de bakker. De bakkerij is er nog steeds en de feiten kloppen. Waar de bakker de eer aan heft te danken, weet men niet. Op informatieborden staat de geschiedenis van Klazienaveen. Het ging om het afgraven van een enorm groot hoogveengebied, dat de onbegaanbare grens vormde tussen Nederland en Duitsland. Voor de afwatering en het vervoer werd een kanalenstelsel gegraven, dat het grootste ter wereld schijnt te zijn. Veel in nu weer gedempt, maar weer opengemaakt voor de pleziervaart.
Het dorp dankt haar naam aan de vrouw van de grootindustrieel Willem Albert Scholten, die met de Maatschappij voor veel werkgelegenheid zorgde in de ontginning van het veen en later in de landbouw. Zijn vrouw heette Klaziena Sluis en op een foto kijkt ze bezoeker ernstig aan.