Nieuw-Schoonebeek
Tocht: 212(2)
Bezocht op: 2 april 2014
Provincie: Drenthe

De benzinepomp ligt dicht bij de grens. Over de grens is de belasting lager en de benzine goedkoper. Misschien is dat de reden waarom garage Pieper nu gesloten is. Bij de nieuwe kerk van Nieuw-Schoonebeek staat de oude toren. Een muurtje geeft de omtrek weer van de voormalige kerk. De historie gaat terug tot 1500 toen hier zg boo-heren in hutten woonden om op kuddes koeien te passen. Bij de Schoonebeek lag wat bruikbaar land en de rest was woeste grond en veen. Rond 1800 kwamen uit Hannover kolonisten, die hier het land ontgonnen. De bevolking groeide en er was behoefte aan een eigen kerk. Over de plaats was veel gedoe, maar in 1849 werd besloten, dat de kerk in het midden kwam. Er loopt een bescheiden weg naar de Schoonebeek, die de grens met Duitsland vormt. Het water is er roodachtig. Er zit vast ijzer in de grond. De grensbeek kronkelt zich van Coevorden naar het Duitse Twist.