Oenkerk
Tocht: 208(6)
Bezocht op: 27 januari 2014
Provincie: Friesland

Aan de rand van Oenkerk heeft iemand een mooi vierkant huis gebouwd met een rieten kap. Natuurlijk wappert hier een Friese wimpel en het bijbehorende naambord “Oentjerk”is ook al zeer
Fries. Een van de “tjerken” staat langs de doorgaande weg, naast de school, waar nu een kapper huist, met als buren een meubelzaak. Ooit was Oenkerk een geliefde plaats voor de rijken uit Leeuwarden om hier hun buitenhuizen te bouwen. Van de Heemstastate rest nog het tuinmanshuis. Rond 1930 werd de state een rusthuis en nu is het een verzorgingsinstelling en is er niets meer te zien van het roemrijke verleden. De Staniastate staat er nog wel in volle glorie en rijkelijk omgeven door bomen.