Roodkerk
Tocht: 208(2)
Bezocht op: 27 januari 2014
Provincie: Friesland

Er is een legende dat de jongste zoon van ene Tryn hier een boerderij erfde en een kerk stichtte. Hij had rood haar, vandaar. Roodkerk heeft geen echte kern, maar bestaat uit een lange weg met huizen en boerderijen. Het voormalige café is nu een zalencentrum en heet de familie Sixma welkom achterom in het “Tjildsicht”. Er ligt sneeuw op het dak. Verderop staat een huis met een houten schuur waar trots reclame wordt gemaakt voor een jenevermerk met drie sterren. Bij het afscheid van Roodkerk zwaait een bord met “Oant Sjen” u uit. De kerk is in de verte nog net te zien.