Swifterband
Tocht: 205(3)
Bezocht op: 22 november 2013
Provincie: Flevoland

De ontwerpers van de Flevopolder hadden, naar voorbeeld van de Noordoostpolder aanvankelijk veel meer dorpen gepland. Maar de schaalvergroting in de landbouw, het vertrek van de landarbeiders en de opkomst van de eigen auto veranderde de planning.. Swifterband is misschien nog het meest authentieke dorp. Er is een bescheiden industrieterrein, een bedrijf met landbouwmachines en een blok met kleine winkels. Natuurlijk is er de kerk met een klokkentoren en een bibliotheek in een park met moderne beelden. In een beeld van soort witte scherp zitten drie plaatselijke jongeren. De meisjes doen het woord. Ze zijn hier best gelukkig al is er voor hun leeftijd niet veel te doen. Er is natuurlijk een skatebaan, maar voor een avondje stappen moeten ze naar Dronten of naar Lelystad en om vier uur nachts rijden er geen bussen terug. Het vervoer door ouders is geen optie en terugfietsen kan alleen in een groepje. Het lijkt minder belangrijk nu je via facebook ook veel vrienden kan maken. Voor de leefbaarheid is er aan de rand van Swifterband een bos aangelegd en voor de doden is er een begraafplaats. Windmolen wuiven de fietser uit.