Huisduinen
Tocht: 202(21)
Bezocht op: 15 oktober 2013
Provincie: Noord-Holland

Huisduinen lijkt aanvankelijk op een verzamelplaats van grote villa’s rustend tegen het duin. Dan verschijnen plotseling de restanten van een oude fabriek met een bijna Griekse zuilen galerij. Een toegangspoort is indrukwekkend, maar geeft toegang tot niets. Het pleintje met zijn kleien kerkje is intiem en de oude gemeenteschool is al lang geen school meer. De Lange Jaap steekt hoog boven de zeedijk uit, maar geeft nog geen licht in het naderende donker.