Kruiningen
Tocht: 197(5)
Bezocht op: 12 augustus 2013
Provincie: Zeeland

Bij de kerk van Kruiningen staat een beeld van een vrouw die wanhopig een kind in haar armen klemt. Op de sokkel staan de vele namen van bewoners, die bij de watersnoodramp van 1953 zijn omgekomen. De namen staan op alfabetische volgorde en bovenaan staat de naam Balkeneinde. Een vrouw zegt, dat het geen familie is van de vorige minister-president. Die tak komt uit Kapelle. De kerk van Kruiningen ligt wat hoger dan de omgeving, maar blijkbaar niet hoog genoeg, toen verderop de dijk brak. Op het marktplein staan de voorzieningen met namen uit de tijd van het boerenleven: restaurant De Korenbeurs en café De Paardenruif. Het stadhuis heet nu Bouwraadhuis, maar dat komt omdat er nu bouwadviseurs werken. Het veer van Kruiningen naar perkpolder vaart al niet meer, sinds er jarengeleden een tunnel onder de Westerschelde is gegraven.