Roekebosch
Tocht: 37 (3)
Bezocht op: 18 mei 2007
Provincie: Overijssel

De manager van Essent staat op zijn verplichte vrije dag in zijn tuin te werken. Hij heeft het huis gekocht, toen het al verbouwd was. Er zet een stuk grond bij, dat hij samen met het Overijssels Landschap laat verwilderen. De sloten moeten jaarlijks voor veel geld schoongehouden worden. Hij kent de geschiedenis van Roekebosch. Het was ooit een havezate met omvangrijke beukenbossen, die begin vorige eeuw of al eerder verkocht werden. Landbouwgrond bracht meer op. In de beuken nestelde de roeken, die voelen zich daar thuis. De man voelt zich hier thuis. Aan de noordzijde wonen de mensen met een agrarisch bedrijf, aan de zuidzijde de import. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Een paar keer per jaar wordt een visite gemaakt of gaat hij kijken naar de nieuwe tractor van zijn buurman. Hij houdt van techniek en dat geeft aanspraak.