Beegden
Tocht: 191(1)
Bezocht op: 11 juni 2013
Provincie: Limburg

Er ligt een nieuwe dijk rond een deel van Beegden. De weg loopt door een gat in de dijk, een gat dat afgesloten kan worden. Een man knipt zijn heg en vertelt over de nieuwe waterberging, die ruimte aan de Maas moet geven. Verderop is een sluis en bij heel hoog water wordt die opengezet. In het lage land liggen nog twee boerderijen. De ene boerderij is zo verbouwd, dat men bij hoog water op de bovenverdieping kan leven en met een roeiboot naar de wal kan varen. De andere wordt verplaatst, maar dan steekt de nieuwe stal hoog boven de dijk uit en neemt het mooie uitzicht weg. De protesten liggen nu bij de Raad van Staten. De kerk van Beegden lag al hoog en zal droog blijven. Ook hier staat een gedenkteken voor de tijd dat het dorp een zelfstandige gemeente was. Dat was maar liefst 715 jaar. Verderop staat het voormalig gemeentehuis.