Nieuwebildtzijl
Tocht: 190(13)
Bezocht op: 5 juni 2013
Provincie: Friesland

Het buurtschap ligt een dijk verder dan Oudebildtzijl en via een vaart kon het overtollige water de Waddenzee in geloosd. Dat was in 1600 en even een bloeitijd van Nieuwebildtzijl. De pret was maar van korte duur, want door de sluis veranderde de zeestromen en de toegang verlandde snel. Al in 1655 werd de sluis gedempt en een andere afwatering gegraven. Wat rest zijn een paar huizen op de dijk en uitzicht op andere dijken in de verte. Op het plaatsnaambord staat hier de Hollandse naam boven de Friese.