Markenbinnen
Tocht: 189(10)
Bezocht op: 9 april 2013
Provincie: Noord-Holland

Via het schitterende open landschap, fort Krommeniedijk, de kerk van Krommeniedijk, ít Spuithuisje en een pontje voor fietsers komt men uiteindelijk in West-Knollendam. Vandaar loopt de drukke weg naar het noorden langs de Markervaart. Het waait hard en een zeilboot heeft de wind goed in de zeilen. Via een fietstunneltje komt men in de stille wereld van Markenbinnen. Aanvankelijk lijkt het niet veel meer dan een woonwijk met luxe vrijstaande huizen en een verlaten schooltje, maar via de Dorpsstraat ontmoet men toch een verstilt houten kerkje met enkel bijbehorende houten huizen. Het terras van restaurant De Marken had meer van deze Hemelvaartsdag verwacht. De enige twee gsten rusten uit van het eindeloos draaien aan het wiel van het fietspontje bij West-Knollendam. Even buiten de bebouwing ligt een fort, dat ooit Amsterdam moest beschermen tegen de vijand.