Bergen op Zoom
Tocht: 188(1)
Bezocht op: 30 april 2013
Provincie: Noord-Brabant

Tegenover het station staat het statige hotel “De Blauwe Vogel”. Ook de straat naar het station heeft allure met zijn grote witgepleisterde huizen. De dochters van een gezin uit Somalië dragen kleine kroontjes in hun haar. Vandaag wordt de nieuwe koning ingehuldigd. Het is nog vroeg, maar alle plekjes van de rommelmarkt zijn bezet. Boven een winkel van “Lady String” hangt een tros oranje ballonnen en nationale driekleur. Op het marktplein wordt een meisje geschminkt tot prinses en achter een kraam staan vrolijke meisjes aardbeien te verkopen. Achter hen staat een kerk met grote letters MAAGD, maar dat is een ander verhaal. De kerktoren is nu kaal, maar krijgt telkens met carnaval een boerenkiel aan. Het stadhuis is statig en een beeld van Anton van Duinkerken oogt als een toevallige voorbijganger. De straten worden drukker en mensen wringen zich door de menigte. Een meisje is al een echte handelaar en biedt drie auto’s aan voor € 4, terwijl een losse auto al €2 kost. Meestal doen de ouders de verkoop en zitten de kinderen er wat verloren bij. Ze moeten wel blijven, want het geld is uiteindelijk voor hen. Bij al deze drukte raakt het fraaie Markiezenhof wat op de achtergrond. Even buiten het centrum staat een oude fabriek met op de gevel de levensles”Niets blijft, behalve het idee”.