Ommel
Tocht: 174(12)
Bezocht op: 6 november 2012
Provincie: Noord-Brabant

De kerk van Ommel is nieuw, maar de schilderijen boven de deur van café zaal Eijsbouts staan ook de voorgangers. Het eerste schilderij toont een bescheiden kerkje met veel droevige mensen, het middelste een kermisachtig tafereel en het derde een ingetogen processie op weg naar een grot. Die ligt in het park achter de kerk en daar zijn twee ringen met elk een eigen verhaal. De buitenste ring vertelt de bekende lijdensgeschiedenis van Christus in veertien kapellen met zandsteenreliëfs.De binnenste ring vertelt het verhaal van Jan van Haven, een zeeman in nood, die in een droom de opdracht kreeg om in het onbekende Ommel een kapel te bouwen. Maria zou, als tegenpresatie, hem en zijn bemanning een veilige thuiskomst bezorgen. Aldus geschiedde in 1444 en rond 1915 werd dit processiepark aangelegd. Het reliëf van Jan van de Haven op een woeste zee overtuigt elke bezoeker.