Teijlingen
Tocht: 170(9)
Bezocht op: 21 september 2012
Provincie: Zuid-Holland

Een rijtje huisjes van vroegere arbeiders in de bollenteelt markeert de weg naar Sassenheim. Teijlingen heeft gelukkig zijn eigen naambord behouden en dat is terecht, want hier ligt een stuk vaderlandse geschiedenis. Het bordje aan de poort van de kasteelru´ne geeft een beknopte samenvatting. In het begin van de 13e eeuw waren de Heren van Teylingen hier de baas en daarna was het de ambtswoning van de houtvester van Holland. Dat was blijkbaar een belangrijke functie. De bekendste bewoners was ongetwijfeld Jacoba van Beieren. In de loop der eeuwen raakt het kasteel in verval tot de Staat der Nederlanden in 1889 de zaak tot historisch monument verklaarde. Het duurde echter tot 1984 tot men de slotgracht weer uitgroef en de muren opmetselde. De kasteelbeheerder is vandaag niet aanwezig. Hij is naar Leiden voor de bruilof van zijn neef, de een huwelijk een mooie afsluiting vond van zijn wereldreis. Zijn dochter neemt hem waar en vertelt over de festiviteiten van de afgelopen week. Er was een echt kampement gebouwd en er was een middeleeuwse markt. Ook moest er gevochten worden door ridders en krijgslieden om een jonkvrouw uit een houten toren te bevrijden. Er waren meer dan 500 bezoekers op afgekomen. Het voorafgaande jaar had men gevochten om het echte kasteel te veroveren, maar dat combineerde slecht met de opdringerige bezoekers. Het kasteel moet er duidelijk even van uitrusten.