Schardam
Tocht: 167(13)
Bezocht op: 17 augustus 2012
Provincie: Noord-Holland

Het is gevaarlijk zwemmen in de sluis, maar een eend met jongen trekt zich daar niets van aan. De sluis kent een lange geschiedenis, want al in de 14e eeuw werd de Korsloot afgedamd en van een sluis voorzien. Het was toen een belangrijke vaarroute. Door afgraving van het veen was dit gebied veranderd in een aantal eilanden gevangen door binnenstromende zeewater. Vandaar de naam van de huidige polder “Zeevank”. Het gebied buiten de dijk is nu een foeragegebied voor weidevogels en passerende eenden en ganzen. Op de z.g. banpaal staat een eenhoorn, teken dat hier het gerechtsgebied van Hoorn begon. Er staan een aantal mooie boerderijen langs de dijk en het kerkje getuigt van vroegere welvaart.