Klundert
Tocht: 165(9)
Bezocht op: 1 augustus 2012
Provincie: Noord-Brabant

Een deel van de oorspronkelijke vestingwallen liggen er nog. Willem van Oranje liet ze aanleggen. Er loopt een wandelroute door Klundert en borden met tekst verhelderen de geschiedenis. Ze verhalen over de oude waterverbinding met de Mark en de Dinkel. Bij de hervormde kerk, geschonken door prins Maurits, staat het verhaal van de onvoorzichtige koster, die de stoven niet goed doofde. De kerk brandde af en werd in 1737 herbouwd. De katholieke kerk was eens beroemd om zijn bloedende hostie en de hieruit voortkomende genezingen. Toen de stad bij overstroomde werd die veiligheidshalve naar Breda overgebracht. Witte voetstappen op de grond voeren de bezoeker door het verleden van de stad. Het fraaie stadhuis met indrukwekkende kanonnen was weer een schenking van prins Johan Willem Friso, die in 1711 verdronk bij Moerdijk. De stad oogt oud en toch nieuw. Dat komt omdat de Duitsers bij hun terugtrekking de stad in brand staken en de watersnood van 1953 ook het nodige verwoestte. Daarna heeft men de stad gerestaureerd. De bibliotheek loopt over het water van de voormalige haven. Het kleine winkeltje aan de Voorstraat “De Kleyne Regentesse” deed ooit in bonbons en thee, maar deze week zijn de handwerkartikelen in de aanbieding.