Poelsdonk
Tocht: 40 (1)
Bezocht op: 8 juni 2007
Provincie: Noord-Brabant

Op weg naar Poelsdonk ligt op een fabrieksterrein met een grote gele badeend. Waarom hij hier ligt staat nergens vermeld. Wat verderop een verlaten motorcrossterrein, nu stil, later met scheurende motoren. Er is een brug bij Poelsdonk. Daar wordt op een bord lang de kant van de weg ook het verhaal vertelt van de Zuid-Wilemvaart. Het kanaal is aangelegd op initiatief van koning Willem I met het doel om dit deel van Brabant te ontwikkelen. Het werd een kanaal van 123 km en daarmee het langste van ons land, Er moesten 19 sluizen aangelegd worden. In 1822 begon men en in 1826 was het klaar, kosten 450.000 gulden. Dat kon, want het dagloon van een arbeider, die moest graven en kruien was 1 gulden. De boten zeilden door het kanaal of werden bij windstilte getrokken. De schipper liep met een teugel om zijn schouder te trekken, te “teugelen”. Om uit te rusten lagen op verschillende plaatsen “tooghuizen”. Bij de brug van Poelsdonk staat er nog een. Er is zijn nog twee cafés in Poelsdonk. Een vrouw telefoneert. Het is een moeilijk gesprek. Fietsers nemen hun eerste pauze op het zonnige terras. Natuurlijk ligt Poelsdonk op een rivierduin, maar er is ook een dijk, die het land tegen te overstromende Maas moest beschermen.