Nieuwehorne
Tocht: 155(17)
Bezocht op: 14 maart 2012
Provincie: Friesland

De school voor kinderen uit de omgeving staat in Nieuwehorne. Twee vrouwen voeren overleg over het lappen van de ramen. Voor een wit huis staat een boom, die zonodig aangekleed moest worden. Een ijverige breister koos voor het jasje een palet van kleuren. De boom is goed de winter doorgekomen, maar oogt niet bepaald gelukkig. Op het pleintje bij de kerk staat een viskraam en een beeld van een man met een dorsvlegel.