Wijnjeterpverlaat
Tocht: 155(7)
Bezocht op: 14 maart 2012
Provincie: Friesland

Wijnjeterpverlaat heeft een brug over de Opsterlandse Conpagnonsvaart. Ook ligt er nog een sluis. Het sluiswachterhuis is behouden gebleven. De paar huizen aan de sluis zullen ooit kroegen zijn geweest om het wachten te veraangenamen. De stam van een immense boom ligt omgezaagd te vergaan, terwijl een nieuwe boom zijn best doet om te groeien. De sluis was het begin van het voormalige dorp Wijnjeterp.