Het Stift
Tocht: 152(10)
Bezocht op: 19 december 2011
Provincie: Overijssel

Een smal paadje voert naar een oude vervallen schuur. Nog wat verder en men komt op een wonderschoon binnenplein. Hier staat de waterput, waaruit de Stiftjuffers water hebben geput. Nu wappert er de vlag van de VVV. Het Stift is een beschermd dorpsgezicht en heeft een lange geschiedenis. Al in de middeleeuwen was hier een Benedictijnerklooster. Aanvankelijk voor mannen en vrouwen. Maar de Heeren van Saasveld plunderden hier graag. De mannen vertrokken naar Utrecht en het klooster werd een oord voor adellijke dames, die hier goed onderwijs kregen. De voormalige wagenstuur en paardenstalling is in ere hersteld en is nu een restaurant. Boven de deur van de Stiftkerk hangen de stenen wapens van de familie Bellinchave-Reasfelt. Op zondag 10 uur zijn er nog steeds diensten in deze kerk. De oorspronkelijke stifthuizen werden rond 1800 afgebroken, maar in 1974 op de oude fundamenten herbouwd. Oude tekeningen hielpen hierbij. Ze maken de binnenplaats weer compleet. s Zomers zal het hier vast druk zijn, maar nu hebben de voorafgaande eeuwen het plein bedekt met stilte.