Zuid Carolina
Tocht: 42 (17)
Bezocht op: 18 juni 2007
Provincie: Noord-Brabant

Het is en blijft een mysterie, die naam van Zuid Carolina. De man op de steiger weet het ook niet. Hij is in het huis van de oma van zijn vrouw komen wonen en volgens die oma was de naam er al begin 1900. De heemkundevereniging kon er ook niet achter komen. Het is in iedere geval niet afkomstig van teruggekeerde immigranten. Die verlieten immers in de jaren 50 ons land om in Canada een nieuw bestaan op te bouwen. Hele families met 10 of 12 kinderen vertrokken. Ze hadden hier als keuterboer geen toekomst. Het waren drama's, vooral voor de jongeren. Ze moesten hun liefdes hier achter laten en soms was de heimwee zo groot, dat ze geen uitweg meer zagen. Twee pleegden er zelfmoord. In de afgelopen jaren komen de immigranten op vakantie naar hun oude buurtschap en zien, dat wij het hier ook goed hebben gekregen. Eigenlijk hadden ze helemaal niet weg hoeven te gaan.