Langelaar
Tocht: 150(16)
Bezocht op: 17 november 2011
Provincie: Zuid-Holland

Bij de kerk staat een groot gebouw. Op de gevel prijkt het jaartal 1912. Een bewoner heeft zich verdiept in de geschiedenis. Door een legaat van een rijke boer kon er een rustoord gebouwd worden voor ouderen. De zorg werd toevertrouwd aan 12 nonnen. Er waren twee klassen in de verzorging. Op de bovenverdieping hadden rijke mensen hun eigen kamer en extra aandacht. De beneden verdieping was voor de minderbedeelden. Ongetwijfeld moesten die hun kamers met elkaar delen. Aan de gevel prijkt een beeld van De heilige Anthonius van Padua, één van de eerste heiligen van de RK-kerk. Hij zou de behoeder zijn van verloren dingen. Onder het beeld is de voormalige refter en het appartement van de verteller. Hij is vaak wat kwijt, vooral verloren liefdes. Anthonius kan ze voor hem niet terugvinden. Volgend jaar wordt het 100-jarig bestaan van het rusthuis gevierd. Men denkt aan een reddingsactie van de historische boom op het kerkplein. Door een herinrichting van het kerkplein loopt het water nu naar de wortels van de boom en die kunnen daar niet tegen. Of de boom gered kan worden of dat er een nieuwe geplant moet worden, weet men nog niet.