Calslagen
Tocht: 150(12)
Bezocht op: 17 november 2011
Provincie: Zuid-Holland

Op een bord staat, dat hier paling te koop is. De betrokken vishandelaar is vandaag gesloten. De paling sterft uit en de vangst is voor een aantal maanden stilgelegd. Misschien wordt hier gestroopt of niet gecontroleerd. Verderop heeft de familie Buskermolen de aanlegplaats voor een woonboot omgebouwd tot een lustoord aan de Westeinderplas. Een beeld van een naakte nimf bewaakt de ingang. Calslagen lijkt nietig, maar heeft een lange geschiedenis. Achter oude bomen liggen de restanten van een kerkje met een rijtje grafstenen uit de 17e eeuw. De kerk stamt uit de middeleeuwen en het gebied was heel lang in bezit van een familie Copier. Op een muurtje staat het lieflijke wapen van Calslagen, bestaande uit drie eendjes op een rijtje. Een prent uit 1601 toont het kerkje in volle glorie. In 1827 werd het gesloopt. Deze dag en de verdere is in nevelen gehuld.