Kievitswaard
Tocht: 145(2)
Bezocht op: 1 september 2011
Provincie: Noord-Brabant

Ooit was het noordelijk deel van de Biesbosch een gebied waar Zuid-Hollandse boeren naar toe trokken om te boeren. Er was altijd de dreiging van overstromingen, maar het isolement in de winter was nog zwaarder. Lang was er geen school en de kinderen moesten elders worden ondergebracht om onderwijs te kunnen volgen. Veel vrouwen hadden het hierdoor te zwaar en volgden hun kinderen, zodat de boer eenzaam achterbleef. Het verloop onder de pachters was groot. Die tijden zijn voorbij. Nu fietsen dagjesmensen op hun gemak naar het Biesboschmuseum.Bij de Spieringsluis eten ze een pannenkoek bij de “Bolle Bever” en kijken naar de plezierjachten. Aan de overkant wappert een vlag met een hart gevuld met muzieknoten. Diepere betekenis onbekend. Brede geulen laten zien dit Nationaal Park ooit het bezit was van eb en vloed. De bandijk loopt tot aan Werkendam met halverwege een klein kerkje.