Broek-Noord
Tocht: 138(6)
Bezocht op: 19 juni 2011
Provincie: Friesland

Het welkomsbord van dit buurtschap is welgemeend, maar niet allerdaags. Men heet u “wolkom yn de broek”. Op de daken van oude boerderijen prijken houten zwanen om erf, mens en vee te behoeden. Een ooievaar heeft zich er niets van aangetrokken en broedt op zijn nageslacht. Achter de huizen loopt de vaart, waar vroeger al het vervoer over ging. Broek-Noord heeft een eigen bescheiden kerkje en steekt hiermee Broek-Zuid de loef af. Langs de vaart naar Joure staan houten loodsen voor de vele plezierjachten. Aan het einde van de vaart bouwt jachtwerf De Jong houten schepen.