Joure
Tocht: 138(4)
Bezocht op: 19 juni 2011
Provincie: Friesland

Een eenzame toren bewaakt de algemene begraafplaats van Joure. Op een plein staat een bolvormig gebouw met drie griffioenen op het dak. Er is een opening in en daar verkoopt men vis. Het is er druk vandaag. In de hoofdstraat staat de kerk met bijbehorende toren. Beide zijn te danken aan de heer Gritman, Hobbe van Baerdtig. De toren kwam er in 1628, de kerk in 1644, beide in de Hollandse renaissancestijl. In de toren zijn nog steeds 3 cellen voor het “geboefte” te vinden. In 1939 brandde de kerk bijna volledig af, alleen muren en de toren bleven behouden. In 1947 werd alles weer herbouwd. In dezelfde straat klinkt luid het tikken van een uurwerk. In het witte huis met een bijzondere daklijst is de klokkenmaker Jac. Ten Hoeve gevestigd. Aan de gevel hangt een bord met de bewoners vanaf 1688. Het waren een ontvanger van belastingen, kooplui/renteniers, een boer met 10 koeien, en daarna veel klokkenmakers. Een ophaalbrug geeft het grachtje achter de hoofdstraat de ruimte voor kleine bootjes. Herberg Het Tolhuis is zwart geschilderd en heeft lang geleden in het wapen aan de muur al geschreven, dat het er goed logeren was. Even buiten Joure ligt de indrukwekkende fabriek van Douwe Egberte. De geur van koffie houdt de hele omgeving de hele dag wakker. Langs de rondweg hangt een aanplakbiljet met de oproep om vooral naar het fierljeppen te komen kijken. De foto toont de spectaculaire sprong van een jongen met een polsstok.