Hijken
Tocht: 135(23)
Bezocht op: 13 mei 2011
Provincie: Drenthe

Lang het Oranjekanaal staat de gele brem uitbundig in bloei. Het kanaal was ooit bedoeld om veel turf af te voeren, maar heeft deze verwachting nooit goed waargemaakt. Het was ooit armoede en dat bleef het. Ook nu geen schepen, hier en daar een eenzame visser. Het is er stil en mooi. Dat is wel eens anders geweest in de tijd dat schipper :Kwaoie Eggie” van de Annigje II met zijn zeven zonen en een wisselende vrouwelijke bemanning de streek terroriseerde. Postkoetsen en gouden oorringen van schippers waren niet veilig en als toppunt van hun wandaden staken ze de kerk van Hijkersmilde in brand. Volgens overlevering grepen toen de hogere machten, de wolken scheurden open en het schip werd door een storm opgetild om voor altijd te verdwijnen. Nog steeds wordt het gejammer van de bemanning op avonden gehoord. Als tegenwicht heeft de eigenaar van cafe slijterij “De Dorpskern” zijn muur beschilderd met uitbundige wielertaferelen. Het kerkje aan de brink is daarentegen sober en bescheiden en als je een eigen weerstation wil hebben kun je in Hijken terecht bij www.weerhuisje.nl .