Eemster
Tocht: 135(17)
Bezocht op: 13 mei 2011
Provincie: Drenthe

Onder archeologen is de naam van dit buurtschap verbonden aan Tjerk Vermaning. Deze schipperszoon en messenslijper ontwikkelde belangstelling voor de Drentse bodemschatten uit de steentijd. Hij werd wereldberoemd met zijn vondsten rondom Eemster en bewees hiermee, dat er al heel vroeg Neanderthalers en mammoetjagers in deze streken verbleven. In de periode tussen 1965 en 1975 werd hij met zijn vondsten de publiekslieveling van professoren en amateur-archeologen, totdat men begon te twijfelen aan de vindplaatsen en de oudheid van de vuistbijlen en pijlpunten. Het werd de zaak Vermaning, die de archeologische wereld in grote verwarring bracht. Het kwam tot rechtszaken, maar Terk werd in hoger beroep uiteindelijk niet veroordeeld.
Het bouwland achter de boerderijen van Eemster ligt er vandaag onschuldig bij, zich niet bewust van al deze ophef. Voor een boerderij heeft de vrouw van de boer een mooie tuin met wilde planten aangelegd en verderop zit een kopie van de Denker van Rodin te peinzen voor het huis. Aan de overkant heeft men een toegangsweg van kleine veldkeien aangelegd en een felrode brievenbus geplaatst. Het mooiste van Eemster is toch wel een piepklein winkeltje met een fietsenrek met de reclame van Persil. Binnen staat een weegschaal van het merk Berkel en een snijmachine, verder een paar pakken koffie en wat koppen en schotels. Is het een museum of de hobby van een verzamelaar of kun je er nog wat kopen? De deur is vandaag op slot.