Sevenum
Tocht: 131(4)
Bezocht op: 30 maart 2011
Provincie: Limburg

Aan het pleintje bij de kerk staat een stenen bank met uitzicht op het stadhuis en een kleine witte caravan, waar men Turkse hapjes verkoop. Het is een beetje miezerig en de klanten blijven voorlopig nog even thuis. De verkoper heeft moeite om wakker te blijven. De kerk zelf werd in de oorlog verwoest. De Duitsers bliezen toen alle kerktorens op om te voorkomen, dat ze als uitkijkpost werden gebruikt door de geallieerden. In 2005 plaatste men er een nieuwe hoeksteen in met een Latijnse tekst, die er vroeger ook al in stond. Tegenover de kerk is nog een pleintje met een beeld van een ezel met twee koppen. Er staat een gedichtje bij met als strekking, dat we soms allemaal ezels zijn en niet alleen met carnaval. Aan de gevel van een wit huis kijkt een gaper naar het dagelijks gebeuren beneden hem. Helaas wordt vandaag een spreekwoord van zijn bijzondere achtergrond beroofd. “Mijl op zeven” heeft geen betrekking op de omweg, die de reizigers door het veen moesten maken om van Meijel naar Sevenum te komen. Het heeft iets te maken met een afstandsmaat, die uit te veel delen bestaat. Bij het verlaten van Sevenum passeert men een bord, dat sinds kort tot ons nationaal erfgoed is gaan behoren. “Kiss en Drive” staat er bij menig school, om ouders aan te zetten om hun kind liefdevol, maar wel snel af te leveren.