Lichtevoorde
Tocht: 130(12)
Bezocht op: 11 maart 2011
Provincie: Gelderland

De nieuwe fabriekshal van Hulshof, in leer en metaal, heet de bezoeker welkom, gevolgd door een ouder exemplaar van Hulshof’s Vereningde Fabrieken. Op het torentje staat hun lijfspreuk “ Steeds Meer, Hulshof Leer”. Langs de weg naar het centrum staat een witte villa, waar de directeur Hulshof zelf wel eens in gewoond kan hebben. De oude school was volgens de geveltekst een school voor Volksonderwijs en werd geopend in 1923 bij het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina, vandaar de naam van de school “Jubileumschool”. Op het marktplein staat de Nederlandse leeuw met een sticker om zijn mond met een worstelende zwemmer en de duidelijke tekst “Nee”. Een groepje jeugd vertelt elkaar stoere verhalen, maar is bereid iedereen de weg te wijzen. Aan de winkelstraat is te zien, dat Lichtevoorde een streekfunctie vervult. Een klein wit kerkje laat zien, dat het ooit een bescheiden dorp is geweest.