Ofwegen
Tocht: 125(14)
Bezocht op: 10 januari 2011
Provincie: Zuid-Holland

De boerderijen leunen tegen de hoge dijk. Een watergang voert het water af. Een bushokje geeft de wachtenden een fraai uitzicht over polders en kerktorens in de verte. Vanaf een schapenschuur op de hoek wenst het CDA ons een gelukkig nieuwjaar vanaf een poster met ijspret. Ze laten zich niet ontmoedigen na een verkiezingsnederlaag. Op weg terug naar Woubrugge is te zien hoe gelukkig scharrelkippen kunnen zijn als ze een lekker schuurtje hebben om te schuilen en een landje om te pikken.De eigenaar is bij de vrijwillige vogelbescherming, een echte dierenvriend.