Spoelwijk
Tocht: 125(2)
Bezocht op: 10 januari 2011
Provincie: Zuid-Holland

Een hoge dijk rijst op uit de lage polder. Er is een fietspad over aangelegd. Achter een ophaalbrug ligt een wit huis met de naam Spoelhof. Er staat een streng bord bij de sloot, dat hier door vreemden niet gevist mag worden. De bewoner zelf heeft hiervoor een steigertje gebouwd. De overige huizen in Spoelwijk staan dicht naast elkaar met lange stroken land achter hun huizen waar bomen worden gekweekt. Hier is de “Proeftuin van Holland”, waar bezoekers vrij kunnen rondkijken. In de tuin staan de rozenperken te kleumen in de winterlucht. De witte bordjes met soortnamen staan er nu zinloos bij, maar in de zomer moet het een lust voor het oog zijn. Deze “sortimentstuin”is vernoemd naar Harry van de Laar, die vast veel nuttigs heeft gedaan voor de bomenteelt.