Tereyken
Tocht: 118(5)
Bezocht op: 8 augustus 2010
Provincie: Noord-Brabant

Langs de weg naar Tereyken staan eikenbomen, waardoor het niet zo moeilijk is om de naam van het buurtschap te duiden. Voor een boerderij staat een overdekt informatiebord met de hele geschiedenis van Tereyken. In 1386 wordt er in oude documenten al melding gemaakt van de aanwezigheid van één hoeve, die op St Jorrisdag 1391 erfelijk verpacht werd aan Amelis Jan Maaszoon. Die moest jaarlijks aan de Duitse Orde o.a. 5 mud rogge, 12 pond boter en 8 jonge hoenders voor leveren. In 1716 was het buurtschap uitgegroeid tot wel 5 boerderijen en sinds die tijd is er nog een enkele bijgekomen.