Nes (Schagen)
Tocht: 111(2)
Bezocht op: 13 mei 2010
Provincie: Noord-Holland

Nes is gebouwd op een lange smalle stook land, dat net iets hoger lag, dan de omliggende polder. Daar kon men veilig wonen. Tussen de nieuwkomer wordt er ook nog op drie boerderijen geboerd. Het zij melkveehouders en dat is te zien aan het groene gras, dat zich uitstrekt tot aan de horizon. Volgens een bewoner is aan sommige sloten de oude verkaveling nog te zien. De polder is nu beschermd gebied en gevrijwaard tegen ruilverkaveling en verstedelijking. Zijn eigen huis kwam in de plaats van een arbeidershuisje, maar is opgetrokken in een stijl, die past in deze omgeving. Een aannemer op de hoek deed nog meer zijn best om alles in authentieke stijl op te trekken. Hij liet er zelfs een huisje een meter voor zakken. Ook de hooiberg mocht blijven staan, maar kreeg wel een woonbestemming.