Strijp (Wateringen)
Tocht: 104(14)
Bezocht op: 14 oktober 2009
Provincie: Zuid Holland

Strijp staat als een klein stipje op de kaart tussen de oprukkende bebouwing van Rijswijk, Den Haag en Wateringen. Oude huizen zijn niet te lokaliseren. Wel staan bij een druk kruispunt drie grenspalen, die verwijzen naar de Romeinse tijd, toen hier de Cananefaten woonden. De eigenlijke grens lag zon 15 kilometer noordelijker. In de 2e en 3e eeuw boeide de streek op door onderlinge handel.