Loosbroek
Tocht: 99 (6)
Bezocht op: 27 augustus 2009
Provincie: Noord-Brabant

Op het plein naast disco De Lunenburg staat een zeshoekig huisje met als bestemming een taxistandplaats. Natuurlijk heeft Loosbroek een ruim uitgevallen kerk met bijbehorende pastorie of klooster. Onder een klein afdakje staat een Romeinse soldaat. Het valt niet erg op, maar zijn zwaard is gebroken. De mensen uit de supermarkt weten van niets, maar een echtpaar aan de overkant gelukkig wel. Ze zijn net druk met de verhuizing, want hun zoon komt in hun boerderij wonen en zelf verkassen ze naar het huis ernaast. Er wordt nog wel geboerd en het land loopt tot aan het bos in de verte. Naast vleeskoeien gaat het om aardappelen en maïs. De zoon zal het bedrijf niet voorzetten en de boer boert omdat hij van dit vak houdt. De soldaat bij de kerk is de Donatus, beschermheilige tegen onweer en bliksem. Elk jaar op de 2e zondag in juli wordt er een processie gehouden en gezongen door het gildenkoor Sint Barbara uit Dinther. In een boekje moeten het lied van Donatus staan, maar het boekje is even niet te vinden. Wel is er een blaadje met liedteksten. Het Ave Maria staat er op, maar ook hier ontbreekt Donatus. De eerste regels komen langzaam bovendrijven: “Sint Donatus officier in het leger der Romeinen ……”.
Maar waar het zwaard is gebleven weet niemand.