Stompetoren
Tocht: 97 (5)
Bezocht op: 9 augustus 2009
Provincie: Noord Holland

De kerk van dit dorp heeft inderdaad een stompe toren, die vanaf ver net boven de bomen is te zien. De kerk werd 30 jaar na de drooglegging gebouw en kan in 1684 in gebruik genomen worden. De architect Pieter Post bedacht een kerk zonder spits en zo is die er ook gekomen.
In 1955 was een grondige restauratie afgerond, want de kerk was danig in verval geraakt. Dit alles is te lezen op een bord, dat de “vrienden van de stompe toren” geplaatst hebben. Het kerkhof is stil en naast de bewoners vond hier de bemanning van een neergestort vliegtuig zijn laatste rustplaats. Achter de kerk strekken zich de weilanden van de Schermer uit en een reuzentractor injecteert ruikbare hoeveelheden mest in de bodem. Naast een grote boom staat een bescheiden grafsteen van G. De Geus gestorven op 19 maart. Het jaartal is overwoekerd door de opdringende klimop. Een koets met een bruidspaar passeert de brug over de Noordervaart en rijdt de nieuwbouwwijk in. Naast de historische boerderijen langs de vaart heeft Stompetoren ook nieuwe huizen gekregen.