Nieuwe Schans
Tocht: 96 (12)
Bezocht op: 3 augustus 2009
Provincie: Gelderland

Op de hoek bij de splitsing naar het veer staat het witte eetcafé “Het Anker”. Dat anker heeft vast te maken met de afgedamde rivierarm waar een klein haventje ligt voor plezierboten en een caravanpark. Het oude veerhuis ligt er nog wel en was ooit ook nog een hotel. Bij Nieuwe Schans ligt een gemaal in groot verval. De afwateringssluizen ligger er nog beschaafd bij, maar het gemaal zelf is verworden tot een bijzondere ruïne. Het is te hopen, dat het zo op de monumentenlijst mag komen.