Mauritsfort
Tocht: 93(2)
Bezocht op: 14 juni 2009
Provincie: Zeeland

In de tachtigjarige oorlog bouwde prins Maurits hier in 1588 een fort tegen de Spanjaarden. Op een luchtfoto zijn de contouren wel te zien, maar vanaf de fiets valt deze krijgsgeschiedenis moeilijk waar te nemen. Er staat een rijtje huizen in Mauritshof. Volgens een vrouw zijn er wel plannen om het fort weer zichtbaar te maken, maar ontbreekt het geld. Dat het fort ooit aan een verbinding met de zee lag is moeilijk voor te stellen. Wel lopen overal dijken van de verschillende inpolderingen.