Elburg
Tocht: 90 (12)
Bezocht op: 26 mei 2009
Provincie: Gelderland

In 2010 zal Elburg 777 jaar bestaan. Daarom verdient deze unieke vestigstad een opknapbeurt. Een jongen met ontbloot bovenlijf peutert zorgvuldig het mos en de oude cement tussen de voegen van de stadsmuur weg. Hij is samen met zijn maat al een half jaar bezig om de muren voor verval te behoeden. Straks is de brug aan de beurt en ze gaan door tot het geld voor de restauratie op is. De poort naar de haven ligt er al eeuwen zo bij en drommen grijzende toeristen lopen er onderdoor en komen zo in het stadje tussen de eeuwenoude wallen. In een zijstraat staat één van de twee laatste stadsboerderijen. Vroeger waren het er 40. Zelf nu nog staan hier in de winter 20 koeien op stal. In de buurt van de kerk staat het oude raadshuis, gebouw in 1392/96 door de hertog van Gelre en geschonken aan zijn rentmeester Arent thoe Boecop. De laatste nazaat van deze rentmeesterwas Arent baron van Boecop. Met hem stierf op 3 augustus 2002 dit eeuwenoude geslacht uit. Hij bracht de laatste dagen van zijn leven door in één van de kleine huisje naast de kerk, waar zijn jeugdvriend Henk van Ulzen hem na jaren weer kwam opzoeken. Ook vele anderen kwamen daar afscheid van hem nemen. Arent was oprichter en jarenlang directeur van het Schooladviescentrum in Utrecht en zette zich in voor betere onderwijskansen van kinderen, waarvan de ouders zelf weinig profijt van het onderwijs hadden gehad. Hij ligt begraven in de begraafplaats aan de Oostelijke Rondweg. Op de zwarte steen prijkt het familiewapen.