Driebergen-Rijsenburg
Tocht: 88 (3)
Bezocht op: 6 mei 2009
Provincie: Utrecht

Voor een bescheiden garage staat een bus waar je de hele wereld mee rond kunt trekken. Op de voorkant staat de veelzeggende titel “ Life is like a rolling stone”. De eigenaar was de groenteman en de rolling stone rolde door Frankrijk in gezelschap van leden van een club van gelijkgestemden. De groenteman ging dood en de stone tot stilstand. De zoon is nu de eigenaar, maar de wereld wordt door hem niet veroverd, aldus de buurvrouw.
In de winkelstraat van Driebergen is het markt. Het is een ontmoetingsplaats. Twee vrouwen praten even bij. Over de echtscheiding, over de gevolgen voor de kinderen en hun relatie met hun grootouders en een mogelijke nieuwe relatie: “Leuk voor je, meid, je verdient het echt”. Boven een kraam zwaaien kunstbenen met fraaie omhulsels en bij de bloemenkraam worden de planten steeds goedkoper bij aanschaf van 3 of meer.
Langs de Hoofdstraat, die ooit Utrecht met Arnhem verbond staat een winkel in interieurs. Voor 1922 was dit het Hotel de Prins van Oranje, hetgeen nog te lezen is in de vloer van het portiek. De Koning Stadhouder van Oranje plachtte hier te verblijven, als hij in de buurt was om te jagen. Eerder was het een pleisterplaats voor de postkoets en in de naastgelegen stallen werden de paarden verwisseld . Hier aan de Hoofdstraat werd 87 jaar geleden mevrouw Draak geboren. Haar ouders kochten het pand om er een kantoor-boekhandel te beginnen en in 1957 namen hun dochter en haar man de zaak over en voorzagen zo de jeugd van schriften en de volwassenen van boeken. In 1986 stopten zij met hun zaak en zochten Spanje op om daar hun oudere dag te slijten. Daar volgen ze de ontwikkelingen in Driebergen en de veranderingen in en rond het winkelpand. op de voet.