Austerlitz
Tocht: 88 (2)
Bezocht op: 6 mei 2009
Provincie: Utrecht

Dorpen hebben vaak een eeuwenoude geschiedenis. Zo niet die van Austerlitz. Het is ooit begonnen als een verzameling plaggenhutten rond het kamp van de soldaten van Napoleon in een onherberzaam heide en zand gebied. Generaal Marmont bouwde er een modelkamp om de Bataafse Republiek te beschermen tegen een mogelijke Engelse inval. De troepen moesten van eten en brandstof worden voorzien en de mensen en dierenmest moest afgevoerd worden. Nijverige handelslieden verdienenden hier hun kost mee en zo ontstond Austerlitz. Pas veel later werden de plaggenhutten ververvangen door stenen huizen. Het Dorpsplein is er nog steeds en in het midden staat de muziektent, waar de fanfare “Erika” regelmatig haar optreden heeft. Ze zijn aanwezig op Koninginnedag, bij de avondvierdaagse en bij het jaarlijkse bloemencorso. Een saxofoonspelend lid buigt zich over de stenen onderbouw van de muziektent. Hij prijst zich gelukkig met de nieuwe aanwas van Erika, veelal afkomstig uit kinderen van de huidige muziekanten. Er worden muzieklessen op de plaatselijke basisschool verzorgd, mogelijk met als resultaat nieuwe muziekanten. Twee meisjes spelen in de speeltuin op het Dorpsplein, het dorpshuis ontvangt een groepje steppende bewoners, uit het eethuis stapt een groep in oranje gehulde wandelaars en de woning van het hoofd der school is in particuliere handen. Bij de jeu-de boulles-baan staan de regels op een bord vlak naast de geschiedenis van het dorp.
Het dorp is en blijft een hechte gemeenschap al verdwijnt de band, het postkantoor en sommige winkels. De jeugd wil er graag blijven wonen, maar de huizen zijn schaars. Rondom Austerlitz ruizen de bossen.