Nieuwersluis
Tocht: 81 (12)
Bezocht op: 26 januari 2009
Provincie: Utrecht

Vlak voor Nieuwersluis ligt weer een landgoed, maar nu met een wel heel pronkerig toegangshek. De koopman moest zo zijn rijkdom kunnen tonen. Langs de weg staat naast de vroegere smederij een huis met een witte veranda. Verderop vlak voor de ophaalbrug kun je heel goed eten in het “Stoute soldaatje”. In het logo staat een Napoleon, die er waarschijnlijk nooit is geweest, maarde naam slaat zeker op de voormalige strafgevangenis aan de overkant voor onwillige soldaten uit het Nederlandse leger. Op de gevel prijkt de oudste bestemming, een pupillenschool met koning Willem III als beschermheer. We spreken over 1877. Nu is het een asielcentrum en donkere mensen kleuren er het straatbeeld. De toegang wordt streng bewaakt, mede omdat er ook nog een vrouwengevangenis bij hoort.
Achter het smalle straatje aan de overkant ligt het fort uit de tijd van de Hollandse Waterlinie. Dat is de reden waarom er in de buurt ook een aantal houten huizen staan.