Akersloot
Tocht: 75 (4)
Bezocht op: 18 september 2008
Provincie: Noord-Holland

Na de brug over de A9 beginnen de eerste landjes waar ooit de bollenteelt floreerde. Het is te zien, dat er nog maar weinig te verdienen valt voor kleine tuinders. De kerk van Akersloot is zoals een kerk in deze streek behoort te zijn, niet te groot en niet te klein, met boogramen, een versierde ingang en een bescheiden toren. Rond de begraafplaats staan bomen, die de kerk steeds meer verstoppen. Aan de Buurtweg heeft een voormalig winkelpand de tijd overleefd. Een voorbijganger weet wel waar vroeger de bakker en de kruidenier waren, maar de handel in deze winkel is onbekend. Hij is immers als 35 jaar gesloten. Naast de voordeur is een deur, waar vroeger ooit de kar of de wagen heeft gestaan. We houden het voorlopig op een melkboer. Nader onderzoek door enkel Akersloters brengt aan het licht,dat het toch een kruideniers is geweest, die met paard en wagen zijn spullen rond bracht. De wagen werd 's avonds weer gestald achter de klapdeuren links van de winkel. Verderop draagt een huis de naam “Van ouds ’t klooster”. . Oudere Akersloters weten, dat hier in de jaren 60 inderdaad zeven nonnen hebben gewoond. In de jaren daarna verdwenen die steeds meer uit het dorpsbeeld, zoals bijna overal in ons land. Even buiten Akersloot staat een vierkant huis, waar vroeger ooit een bollenkweker was gevestigd. Dat staat enigszins verweerd op de gevel. De grootvader van de huidige eigenaar had het bedrijf lang geleden verkocht. Hij zelf is ermee gestopt, renteniert en verbouwt het huis in de oude stijl.
De oude molen in de polder weerspiegelt in het stille water.