Tienhoven (Maarssen)
Tocht: 69 (9)
Bezocht op: 4 juli 2008
Provincie: Utrecht

In Tienhoven staat een oud Rechthuis, nu een leuke uitspanning met terras. De twee kerken zijn gefuseerd en daarom staat de gereformeerde kerk nu te koop. Iedereen kerkt in de oudere Hervormde kerk, die er in1450 al als kapel stond. In 1611 werd het een echte kerk, die in 1813 door brand werd verwoest en daarna herbouwd. De ambachtsheren van Guntenstein hadden er een eigen kerkbank. De kerk is nu ook een Vakantiekerk en de dienst begint dan om 9.30 uur.
Aan de ene kant van Tienhoven ligt achter de huizen een diepe polder en aan de andere kant de Tienhovense plassen. Daar verscholen zich in de oorlog onderduikers en de stand van de wieken van de molen gaven aan als er voor hen gevaar dreigde. Bij de molen wordt dit als volgt gedicht:
Ons volk in angst en rouw
De molen gaf het teken
Aan vrijheid trouw
Zich niet liet breken
De molen heet “De Trouwe”.
Er is in Tienhoven trouwens ook een heel klein particulier schaatsmuseum. Bezoek op afspraak.