Oosterhuizen
Tocht: 67 (5)
Bezocht op: 11 juni 2008
Provincie: Gelderland

De oude school van Oosthuizen is nu dorpshuis en sportzaal geworden. Op de brievenbus staat, dat er een reünie van de familie Brouwer is De nieuwe school staat ernaast. In tegenstelling met de meeste dorpen werd de school hier te klein. Er wonen veel stedelingen in Oosthuizen en de school heeft in de streek een zeer goede naam. Dat komt door het enthousiaste team en de stimulerende directeur (v). Ze doen veel aan sport, maar zijn ook wel streng, maar zeer positief naar de kinderen. Dat spreek veel ouders toch aan. Dit is de mening van een passerende ouder.
Op een steen voor het dorpshuis staat dat Oosterhuizen op 16 april 1945 door de Canadezen is bevrijd. Achter de steen zijn technische mannen bezig om het bedieningspaneel in een pomphuisje te vervangen. Het water voor het gemaal loopt ergens onder de grond. Bij de kruising wordt een huis verbouwd. Het oogt naar een voormalige uitspanning of herberg. Terecht heet het “De Viersprong”.