De Roskam
Tocht: 66 (9)
Bezocht op: 5 juni 2008
Provincie: Overijssel

De Roskam ligt op de kruising van twee wegen. Het ligt hoger dan het omliggende land en er loopt een dijk, die nu niet meer nodig is. Op het mooie huis op de hoek is een echtpaar bezig in hun rotstuin. De man vertelt, dat zijn vader nog wist, dat de Zuiderzee tot aan hun huis kwam bij overstromingen. Als kleine jongen voer hij met een bootje over het watertje, dat nu richting IJsselmeer loopt. Hij heeft gezworven over de natte, modderige land, dat net ingepolderd was. Er zijn in hun buurtschap veel mooie oude huizen afgebroken en ook de brug is verdwenen en vervangen door een duiker. De auto’s kunnen nu hard doorrijden. De geleerde heren hebben ervoor gezorgd, dat het watertje nu bijna is dichtgeslibd. De gewone mensen van vroeger waren zo gek nog niet.