De Haar
Tocht: 63 (9)
Bezocht op: 17 april 2008
Provincie: Drenthe

Tocht: 63 (9)
Bezocht op: 17 april 2008
Provincie: Drenthe
Langs het Linthorst-Homan Kanaal staan bomen met een grote groene nestkasten. De bewoner van het eerste huis heeft ze opgehangen. Ze zijn bestemd voor de torenkraaien en dat weer andere kraaien, dan de kraaien die iedereen kent. Ze broeden ook in schoorstenen. Na wat omzwervingen via Veendam is de kraaienman hier 17 jaar geleden komen wonen. Jarenlang was hij boerenarbeider en later ging hij in de bouw. Nu is hij druk met zijn tuin en in zijn schuur heeft hij weken gewerkt aan zijn zelfgebouwde molen. Achter zijn huis zijn sinds kort nieuwe woningen verrezen. Het zijn bungalows met rieten daken, eigenlijk 2e huizen, maar veel mensen wonen er altijd. Later zal duidelijk zijn waarom. Achter het nieuwe huizenpark ligt een golfbaan, zodat je voor een partijtje golf niet meer de auto hoeft in te stappen.
Achter het huis aan het kanaal staat ook nog een duiventil. Ook hier wonen de kraaien.